Usluge

Usluge grupa za reviziju, računovodstvo i ekonomsko savjetovanje usmjerene su na poduzetnike, dok su primatelji usluga računovodstvenog savjetovanja i obuke prvenstveno računovođe - zaposleni u poduzećima i vode računovodstvene urede.

D.O.O.

Paket usluga Knjigovodstvo d.o.o./j.d.o.o. obuhvaća knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga na načelima dvojnog knjigovodstva i na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava poduzetnika, sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te čuvanje sveukupne dokumentacije sukladno propisima.
Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga: Financijsko knjigovodstvo (Glavna knjiga, Dnevnik, Temeljnice, Bankovni izvadci, Bankovni devizni izvadci i drugo); PDV knjigovodstvo (Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Knjige stjecanja dobara, Knjige stjecanja usluga, Obrazac PDV, Obrazac URA, Obrazac PDV-S, Obrazac ZP, Obrazac PPO, Obrazac OPZ-STAT-1 i drugo); Prodaja (Ponuda, Račun, Račun-otpremnica, Odobrenje, Račun za predujam i drugo), Robno knjigovodstvo (Narudžba, Primka, Međuskladišnica, Otpremnica, Inventura i drugo), Platni promet (Nalog za plaćanje doprinosa, članarina, PDV-a i drugo), Završni račun, te ostale sukladno posebnim propisima djelatnosti poduzetnika.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, kontrola poreznih kartica
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubita, Bilješke, Porezna prijava i dr.), prezentacija poduzetniku, te predaja i dostava državnim i poreznim institucijama
Računovodstveno i poslovno savjetovanje

J.D.O.O.

Paket usluga Knjigovodstvo d.o.o./j.d.o.o. obuhvaća knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga na načelima dvojnog knjigovodstva i na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava poduzetnika, sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te čuvanje sveukupne dokumentacije sukladno propisima.
Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga: Financijsko knjigovodstvo (Glavna knjiga, Dnevnik, Temeljnice, Bankovni izvadci, Bankovni devizni izvadci i drugo); PDV knjigovodstvo (Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Knjige stjecanja dobara, Knjige stjecanja usluga, Obrazac PDV, Obrazac URA, Obrazac PDV-S, Obrazac ZP, Obrazac PPO, Obrazac OPZ-STAT-1 i drugo); Prodaja (Ponuda, Račun, Račun-otpremnica, Odobrenje, Račun za predujam i drugo), Robno knjigovodstvo (Narudžba, Primka, Međuskladišnica, Otpremnica, Inventura i drugo), Platni promet (Nalog za plaćanje doprinosa, članarina, PDV-a i drugo), Završni račun, te ostale sukladno posebnim propisima djelatnosti poduzetnika.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, kontrola poreznih kartica
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubita, Bilješke, Porezna prijava i dr.), prezentacija poduzetniku, te predaja i dostava državnim i poreznim institucijama
Računovodstveno i poslovno savjetovanje

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram