Blog

Usluge grupa za reviziju, računovodstvo i ekonomsko savjetovanje usmjerene su na poduzetnike dok su primatelji usluga računovodstvenog savjetovanja i obuke prvenstveno računovođe - zaposleni u poduzećima i vode računovodstvene urede.

Online potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja

Ako društvo ima upravu od više članova, godišnje financijske izvještaje potpisuje predsjednik uprave i svi članovi uprave, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati: a) predsjednik uprave i svaki član uprave svojim digitalnim certifikatom ako ih posjeduju. U ovom slučaju, obzirom da će više osoba potpisati GFI, u aplikaciji se odabire opcija „Višestruko potpisivanje“ ili […]
18. lipnja 2021.

Potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja

Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Voditelj računovodstva ne potpisuje godišnje financijske izvještaje koje dostavljate u Finu. Ako je za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja ovlašteno više osoba, u polje […]
17. lipnja 2021.

Rokovi za podnošenje poreznih prijava i godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Ministarstvo financija u Narodnim je novinama objavilo rokove za podnošenje poreznih prijava godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu. U uvjetima posebnih okolnosti (pandemije koronavirusa) Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Odredba se odnosi […]
20. ožujka 2021.

QR kôd na izlaznim računima

Sukladno Zakono o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije izdanih računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kôd. QR kôd je dvodimenzionalni kod koji sadržava zapis određenog seta podataka. Taj kod stvara obveznik fiskalizacije izdavanja računa i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa. QR kôd je obvezan dio sadržaja računa, ali samo onih računa koji […]
30. siječnja 2021.

Poslovne knjige

Zakon nam nalaže vođenje poslovnih knjiga koje se uz dokumente moraju čuvati najmanje 11 godina. Postoje dvije vrste poslovnih knjiga, a to su osnovne poslovne knjige i pomoćne poslovne knjige. U osnovne poslovne knjige spadaju glavna knjiga i dnevnik. Glavna knjiga je sintetički prikaz svih konta jednog poslovnog subjekta kroz konta imovine, obveza, prihoda, troškova, […]
26. siječnja 2021.

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram