Potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja

17

lipanj

Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Voditelj računovodstva ne potpisuje godišnje financijske izvještaje koje dostavljate u Finu.

Ako je za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja ovlašteno više osoba, u polje za upis imena i prezimena ovlaštene osobe, na Referentnoj stranici, upisuje se ime i prezime samo jedne osobe (predsjednik uprave ili osoba ovlaštena za zastupanje), a potpisuju se svi ovlašteni potpisnici.

Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka potpisuje predsjednik skupštine ili nadzornog odbora ako poduzetnik ima ta tijela. Ako poduzetnik tih tijela nema, tada je postupak sljedeći: ako postoji jedan vlasnik, on sam potpisuje odluke, a ako postoje dva vlasnika, tada bi društvo trebalo imati odluku o ovlasti za potpisivanje odnosne dokumentacije i postupati u skladu s tom odlukom. Odluke potpisuje predsjednik skupštine, nadzornog odbora ili sam vlasnik i ne trebaju biti ovjerene pečatom.

Promjene pri potpisivanju godišnjih financijskih izvještaja

Obzirom na promjene pri potpisivanju GFI-a, a povezano s odredbom članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu, otvara se pitanje na koji način se postupa prilikom predaje GFI-a putem web aplikacije RGFI,   te je li nužno da GFI potpišu ovlaštene osobe sukladno zakonskoj odredbi ili ovlaštene osobe mogu opunomoćiti drugu osobu za potpis? Što u slučaju kada opunomoćena osoba, vlasnik certifikata, već posjeduje punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i ostale nestandardne dokumentacije, ali punomoć je dodijeljena samo od jedne ovlaštene osobe, a prema ZOR-u za potpisivanje je ovlašteno više osoba?

Ako ste imatelj certifikata korištenjem kojega podnosite godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za obveznike koji imaju jednog potpisnika, ništa se ne mijenja u toj proceduri u odnosu na prethodnu godinu - izvještaje i nadalje možete slati kao i do sada.

Međutim, ako su za potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) ovlaštena dva ili više potpisnika, a kao vlasnik certifikata opunomoćeni ste samo od strane jednoga ovlaštenoga potpisnika, internom punomoći trebate zatražiti pravo potpisivanja i od ostalih potpisnika. Dakle, radi se o punomoći koju ne trebate dostavljati u Finu, ali ju je, sukladno zakonskim propisima, nužno pribaviti.

Zanima li vas potpisivanje GFI-a online, upute za to možete potražiti ovdje.https://knjigovodstvo-valuh.hr/2021/06/18/online-potpisivanje-godisnjih-izvjestaja/

Izvor: www.fina.hr

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram