Usluge

Usluge grupa za reviziju, računovodstvo i ekonomsko savjetovanje usmjerene su na poduzetnike, dok su primatelji usluga računovodstvenog savjetovanja i obuke prvenstveno računovođe - zaposleni u poduzećima i vode računovodstvene urede.

Obračun plaća

Usluge obračuna plaće obuhvaća: Obračun plaće na temelju zaprimljene dokumentacije klijenta te ovjerene satnice odrađenih sati rada, bolovanja i drugo; Formiranje rekapitulacije i isplatnih listi; Izrada i slanje JOPPD obrasca putem e-porezne; Unos platnih naloga za isplatu plaća, poreza i doprinosa te slanje klijentu na izvršenje plaćanja; Priprema svih propisanih izvještaja i dostava klijent; Isporuka i slanje isplatnih listića (na adresu klijenta, na adresu zaposlenika poštom, e-mailom i sl.).

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram