Usluge

Usluge grupa za reviziju, računovodstvo i ekonomsko savjetovanje usmjerene su na poduzetnike, dok su primatelji usluga računovodstvenog savjetovanja i obuke prvenstveno računovođe - zaposleni u poduzećima i vode računovodstvene urede.

Obrt  (poslovne knjige)

Paket usluga Knjigovodstvo obrt obuhvaća knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga na načelima jednostavnog knjigovodstva i na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava poduzetnika, sastavljanje godišnjih porezne prijave, te čuvanje sveukupne dokumentacije sukladno propisima.

Knjigovodstvene usluge vođenje poslovnih knjiga: Obrt (Knjige primitaka i izdataka, Bankovni izvadci, Doprinosi obrtnika, JOPPD i drugo), PDV knjigovodstvo (Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Knjige stjecanja dobara, Knjige stjecanja usluga, Obrazac PDV, Obrazac URA, Obrazac PDV-S, Obrazac ZP, Obrazac PPO, Obrazac OPZ-STAT-1 i drugo); Prodaja (Ponuda, Račun, Račun-otpremnica, Odobrenje, Račun za predujam i drugo), Robno knjigovodstvo (Narudžba, Primka, Međuskladišnica, Otpremnica, Inventura i drugo), Platni promet (Nalozi za plaćanje doprinosa, komorskog doprinosa, PDV-a i drugo), Obrazac DOH, te ostale sukladno posebnim propisima djelatnosti poduzetnika.
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, kontrola poreznih kartica, sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Prijava poreza na dohodak), prezentacija poduzetniku, te predaja i dostava državnim i poreznim institucijama.


Računovodstveno i poslovno savjetovanje.

Obrt (paušalno oporezivanje)

Paket usluga Knjigovodstvo paušaliste obuhvaća knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga na načelima jednostavnog knjigovodstva i na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava poduzetnika, sastavljanje godišnjeg poreznog izvještaja, te čuvanje sveukupne dokumentacije sukladno propisima.
Knjigovodstvene usluge vođenje poslovnih knjiga: Obrt (Knjiga prometa, Evidencija prometa i drugo), PDV knjigovodstvo (Knjige stjecanja dobara, Knjige stjecanja usluga, Obrazac PDV, Obrazac PDV-S, Obrazac ZP i drugo); Prodaja (Ponuda, Račun i drugo), Paušal izvještaji (Obrazac PO-SD, Obrazac TZ-1 i drugo), te ostale sukladno posebnim propisima djelatnosti poduzetnika
Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, kontrola poreznih kartica
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Obrazac PO-SD – Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak), prezentacija poduzetniku, te predaja i dostava državnim i poreznim institucijama.

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram