Usluge

Usluge grupa za reviziju, računovodstvo i ekonomsko savjetovanje usmjerene su na poduzetnike, dok su primatelji usluga računovodstvenog savjetovanja i obuke prvenstveno računovođe - zaposleni u poduzećima i vode računovodstvene urede.

Udruge/
Sportski klubovi

Paket usluga Knjigovodstvo neprofitnih organizacija kao što su udruge i sportski klubovi obuhvaća knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga na načelima dvojnog ili jednostavnog knjigovodstva i na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava poduzetnika, sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja, te čuvanje sveukupne dokumentacije sukladno propisima.

Knjigovodstvene usluge vođenje poslovnih knjiga: Jednostavno knjigovodstvo (Knjiga blagajne, Knjiga primitaka i izdataka, Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa, Popis dugotrajne nefinancijeske imovine) ili Dvojno knjigovodstvo (Financijsko knjigovodstvo (Glavna knjiga, Dnevnik, Temeljnice, Bankovni izvadci, Bankovni devizni izvadci i drugo) te druge pomoćne knjige sukladno posebnim propisima poslovanja). Dodatno PDV knjigovodstvo ukoliko je udruga u sustavu PDV-a. Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, kontrola poreznih kartica
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja (Izvještaj o prihodima i rashodima na obrasvu PR-RAS-NPF), te godišnjih financijskih izvještaja (Bilanca BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima na obrasvu PR-RAS-NPF, Bilješke uz financijske izvještaje) prezentacija zakonskim predstavnicima udruge, te predaja i dostava državnim i poreznim institucijama. 


Računovodstveno i poslovno savjetovanje

Adresa

Harambašićeva 58A
10000 Zagreb, Hrvatska

Društvene mreže

Copyright © 2021 Knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje Valuh. Sva prava pridržana. Powered by: Digital361
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram